13-11-2021 - usuwanie wad i usterek przy DD10 i DD18

Wykonawca w ramach usuwania wad wykonał następujące prace:

- dostosował wysokość krawężników zanikająych do poziomu jezdni przy drodze dojazdowej DD10,

- obniżył wysepkę rozdzielającą zjazdy przy drodze dojazdowej DD18.

Zdjęcia z prowadzonych robót zamieszczono w zakładce "Galeria".