13-06-2019 - realizacja robót nawierzchniowych w nocy

Z uwagi na bardzo wysokie temperatury powietrza w bieżącym tygodniu uległy zmianie godziny pracy Wykonawcy przy podbudowie z betonu chudego. Prace będą prowadzone w godzinach 19:00 - 7:00.