13-02-2021 - prace porządkowe

Na terenie budowy, Wykonawca prowadzi są prace porządkowe i konserwacyjne.