13-01-2017 - przekazanie projektu budowlanego

Wykonawca przekazał projekt budowlany z uwzględnionymi uwagami przedstawionymi podczas posiedzenia ZOPI.