12.01.2018 - porozumienie w zakresie zimowego utrzymania dróg

Zamawiający podpisał porozumienie z Wykonawcą w sprawie zimowgo utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 dla całego zadania węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km.