12-10-2018 - badania archeologiczne

Wykonawca prowadził badania archeologiczne na stanowiskach militarnych i archeologicznych na placu budowy S17.

Na stanowiskach militarnych nr 1 (w miejscowości Wiązowna) i 2 (Emów) odnaleziono pozostałości fortyfikacji polowych armii niemieckiej z lat 1915-1918, wykorzystanych przez wojska polskie w 1920 r. oraz przez Wermacht w 1944 r.
Na stanowisku militarnym nr 3 (Emów) archeolodzy napotkali relikty liniowych okopów radzieckich z 1944 r.
Natomiast na stanowiskach militarnych nr 4, 5, 6 (Wiązowna Kościelna, Żanęcin i Emów) odkryto relikty fortyfikacji polowych i liniowych okopów niemieckich z 1944 r., oraz rów przeciwpancerny (na stan. 6)
Emów - liniowe okopy niemieckie z 1944 r.
Na stanowisku nr 2 odkryto liczne ślady walk wojska polskiego (kilkaset łusek, fragment karabinu) oraz zgubione przedmioty osobiste żołnierzy. Zbadano okopy i stanowiska strzeleckie oraz relikty zniszczonego schronu - na głębokości około 6 m odkryto częściowo zachowaną podłogę (drewniane belki spięte taśmami stalowymi).
 
 

Podczas badań na stanowisku militarnym nr 4 archeolodzy dokonali niespodziewanego odkrycia - dwa groby ciałopalne datowane na około 2,5 tys lat: spopielone szczątki ludzkie znajdowały się w glinianych urnach, pod ceramicznymi kloszami.