12-09-2020 - prace wykończeniowe

Wykonawca kontynuuje prace wykończeniowe, między innymi takie jak:
- chodniki,
- utwardzanie pobocza,
- humusowanie skarp,
- doszczelnianie siatki przy ogrodzeniach zbiorników,
- nasadzenia.
Trwają też prace porządkowe.