12-07-2016 odbyła się Rada Budowy

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag ) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP).
Podczas rady omawiano postęp prac drogowych, koncepcję architektoniczną MOP-u.
Wykonawca poinformował, że:

  • w zakresie geologii został złożony Projekt Robót Geologicznych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
  • nadal trwa inwentaryzacja przyrodnicza
  • zostało złożone pismo dotyczące inwentaryzacji obiektów zabytkowych (tablic pamiątkowych, krzyży, kapliczek, pomników itp.) znajdujących się w pasie drogowym do GDDKiA i do Konserwatora Zabytków.

Omówiono też kwestie finansowe.