12-05-2018 - badania saperskie

Trwa rozpoznanie saperskie na działkach wytypowanych do badań archeologicznych. Przebadane działki będą sukcesywnie przekazywane zespołowi archeologów.