12-05-2017 - propozycja podziału instalacji oświetleniowych

Zostały przekazane do Zarządców dróg materiały projektowe zawierające propozycję podziału instalacji oświetleniowych (obwodów oświetleniowych) celem ich zaopiniowania.