12-01-2019 - prace na obiektach mostowych

Wykonawca kontynuuje prace na obiektach:
MS-1 - zbrojenie i dekowanie korpusu przyczółka (w km 6+599)
WS-1 - zbrojenie i dekowanie ustroju niosącego (w km 6+709)
WS-2 - zbrojenie i dekowanie poprzecznic (w km 7+294).