11-12-2020 - prace na budowie

Wykonawca prowadzi prace:

- humusowanie przy przepustach - przy drodze dojazdowej DD09;

- makroniwelację terenu - węzeł Ostrów;

- naciąganie siatki przy ogrodzeniach - węzeł Otwock.