11-04-2019 - Betonowanie WS-2 w Góraszce

Dzisiaj w nocy Wykonawca zakończył betonowanie ustroju nośnego obiektu WS-2 (jezdnia prawa) w miejscowości Góraszka (km 4+797).
Betonowanie trwało osiemnaście godzin.