10-11-2016 – materiały ZOPI

Wykonawca oświadczył, iż około 20 listopada 2016 r. przedłoży do weryfikacji materiały na posiedzenie ZOPI (Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych)