10-10-2020 - prace przy węźle "Wiązowna"

Trwają prace z branży zieleni przy węźle "Wiązowna
- przygotowanie terenu pod nasadzenia - rozkładanie agrowłókniny
- sadzenie roślin na rabatach - wierzba purpurowa
- sadzenie drzew formy piennej - lipa drobnolistna