10-03-2017 - porozumienie dotyczące wycinki drzew i krzewów

09-03-2017 r. GDDKiA o/Lublin złożyła do Nadleśnictwa Celestynów projekt porozumienia w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia z terenu docelowego pasa drogowego drogi ekspresowej S17.