10-03-2016 Odbyła się pierwsza Rada Budowy

W radzie uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP). Poznano projektantów trasy, firmę MP Mosty Kraków. Omówiono postęp prac projektowych w stosunku do zaplanowanego programu, a także przewidywany postęp prac i robót na kolejny miesiąc. Poruszono sprawy finansowe.