10-02-2017 - porozumienie z Nadleśnictwem Celestynów

Wykonawca opracowuje mapę obszarów przewidzianych do wycinki drzew, potrzebną do podpisania porozumienia z Nadleśnictwem Celestynów.