09-11-2018 - prace na obiekcie WS-2

Wykonawca kontynuuje roboty na obiekcie WS-2 w miejscowości Góraszka (km 4+797).
Prace zawiązane są  wykonywaniem murów z gruntu zbrojonego oraz deskowaniem ustroju niosącego.