09-10-2017 - udział społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z wydanym przez Wojewodę Mazowieckiego Zawiadomieniu o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) Część II - km 5+650 - 19+200 informujemy, iż  z niezbędną dokumentacją sprawy zapoznać się można w terminie od 09.10.2017 r. do 07.11.2017 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji.