09-08-2019 - zmiana organizacji ruchu - Góraszka

Wykonawca wprowadził zmianę organizacji ruchu w miejscowości Góraszka. W km 4+797 ruch został poprowadzony poprzez rondo pod wiaduktem WS-2. Następnie kierowcy drogami serwisowymi dołączą do istniejącej drogi DK17 w km 5+500.