09-04-2021 - protokół przejęcia

W dniu 07.04.2021 r. komisja odbiorowa zakończyła prace i podpisała świadectwo przejęcia inwestycji.