08-12-2017 - postanowienie RDOŚ

Dnia 05.12.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowej "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy)" Część I - km 4+049 - 5 +650 oraz Część II - km 5+650 - 19+200 wydał postanowienie, znak WOOŚ-II.4200.16.2017.MW.9, uzgadniające warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie RDOŚ w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.