08-12-2016 - posiedzenie ZOPI

Pomiędzy 19 a 22 grudnia 2016 r. planowane jest posiedzenie Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Lublinie.
Zadaniem ZOPI będzie ocena Projektu Budowlanego przygotowanego przez Wykonawcę.