08-06-2018 - prace przy T-3

Wykonawca rozpoczął prace przy tunelu dla pieszych w miejscowości Góraszka w km. 5+143. Został wykonany wykop fundamentowy oraz wymiana gruntu.