08-03-2018 - przekazanie placu budowy

Dnia 09.03.2018 r. Wykonawca przejmie plac budowy w liniach rozgraniczających określonych w decyzji ZRiD z dnia 13.02.2018 r. wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego dla części I odcinka od węzła „Lubelska” (bez węzła) do Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 5+650. Teren ten obejmuje działki niezabudowane położone zarówno w istniejącym pasie drogowym DK17, jak też pozostające poza pasem.