08-02-2019 - prace na obiektach mostowych

Wykonawca kontynuuje prace na obiektach mostowych:

WS-2 - deskowanie ustroju nośnego (w km 4+797)

MS-1 - deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka (w km 6+599)

WS-1 - deskowanie skrzydła (w km 6+709)

WS-2 - zbrojenie i deskowanie skrzydła oraz ustroju nośnego (w km 7+294)

WD-4 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego (w km 17+039).