07-07-2017- projekt wykonawczy

Wykonawca przekazał do weryfikacji projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz budowy elementów systemu zarządzania ruchem.