07-05-2020 - czasowa organizacja ruchu

Dzisiaj o godzinie 10:00 Wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu na puszczenie ruchu prawą jezdnią S17 oraz objazdami drogą DD18 i DD17 w miejscowości Wola Ducka w km od ok. 14+300.do ok 14+700.