07-01-2018 - plac składowy

Wykonawca przedłożył umowę najmu działki pod plac składowy na drewno uzyskane z wycinki.