06-08-2020 - roboty, branża drogowa

Wykonawca kontynuuje prace na zbiornikach retencyjnych:
- układanie geokraty z humusowaniem;
- układanie płyt ażurowych;
- odwadnianie oraz uszczelnianie;
- dociążenie.