06-03-2020 - pozwolenia na użytkowanie Obiektów

Wykonawca złożył wnioski do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie obiektów MD-6 i WS-2 w miejscowości Góraszka oraz WD-3 w Woli Duckiej, których trwa procedowanie.