05.04.2019 - czasowa organizacja ruchu

Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu związanej z robotami w rejonie skrzyżowania DK17 z ul. Żeromskiego i ul. Wypoczynkową w Otwocku (km DK17 11+417).

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: od godz. 6:00, 06.04.2019 r. do godz. 24:00, 07.04.2019 r.