05-05-2017 - zarządzanie ruchem

Wykonawca przekazał do weryfikacji koncepcję systemu zarządzania ruchem oraz projekt stałej organizacji ruchu.