05-01-2018 - podwykonawcy

Wykonawca zgłosił podwykonawców do realizacji:
- murów oporowych z gruntu zbrojonego
- przebudowy sieci wysokiego napięcia 400 kV
- robót budowlanych i rozbiórek obiektów.