05-01-2017 - materiały na ZRID

Wykonawca kompletuje dokumentację uwzględniającą uwagi zgłoszone w trakcie posiedzenia ZOPI, potrzebną do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).