04.04.2019 - odcinek próbny podbudowy z chudego betonu

W dniu dzisiejszym Wykonawca zrealizował odcinek próbny z chudego betonu w miejscowości Góraszka od km 5+220 do km 5+392.