04-10-2021 - usuwanie wad wzdłuż drogi dojazdowej DD09

Wykonawca naniósł odmienną kolorystykę nawierzchni na zatokach autobusowych wzdłuż drogi dojazdowej DD09.

Zdjęcia z prac w zakładce "Galeria".