04-10-2019 - WS-4 - betonowanie ustroju nośnego

Wykonawca zakończył betonowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa) obiektu WS-4 w km 12+441 w miejscowości Wólka Mlądzka.