04-02-2020 - badania nawierzchni betonowej

Trwają odwierty nawierzchni betonowej w celu oceny oceny funkcjonalnej ( wytrzymałość warstw, gęstość, odporność, etc.) na odcinkach trasy głównej S17, na których nie odbywa się ruch.