03-12-2020 - zjazdy indywidualne

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace związane z budową zjazdów indywidualnych na całym odcinku.