03-11-2017 - składowanie materiałów

Wykonawca dostarcza materiały potrzebne do budowy nasypów (piasek, popiół) na skład budowy zlokalizowany w miejscowości Bocian.