03-11-2016 opinia geotechniczna

W dniu 03.11.2016 r. Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu opinię geotechniczną.