03-09-20190 - przewóz zabytku techniki

03.09.2019 został przetransportowany z miejscowości Rudka, zabytek techniki - kocioł parowy do Muzeum Drogownictwa w  Szczucinie.

Zbiornik odsłonięto 23.11.2018 r.,
Wymiary zbiornika wynoszą:               średnica – 170 cm
                                                                  długość – 1180 cm.