03-06-2020 - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na prawej jezdni S17

Wykonawca dzisiaj wprowadził czasową organizację ruchu polegającą na poprowadzeniu ruchu prawą jezdnią S17 na odcinku 8+200 - 11+700.