03-02-2017 - organizacja ruchu

Wykonawca złożył do biura Inżyniera projekt organizacji ruchu.
W dalszym ciągu trwa weryfikacja dokumentacji projektowej po posiedzeniu ZOPI.