03-01-2019 - ważne daty 2018 r.

  • 13.02.2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID na budowę drogi ekspresowej S17 na część I odcinka od węzła „Lubelska” (bez węzła) do Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 5+650 dług. ok. 1 601 km
  • 29.03.2018 r. - uzyskanie decyzji ZRID na budowę drogi ekspresowej S17 na część II odcinka od węzła „Lubelska” (bez węzła) do Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 5+650 do ok. km 19+200 dług. ok. 13 550 km
  • 04.04.2018 r. - podpisanie umowy na dofinansowanie budowy odcinka drogi od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.