02-06-2021 - usuwanie wad i usterek - studnie

Wykonawca prowadził roboty związane z naprawą studni.

Zdjęcia z prac zamieszczono w zakładce "Galeria"