02-05-2020 - wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów WD-1 i WD-2

24.04.2020 r. Wykonawca złożył dwa wnioski do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych:

  • Wiaduktu WD-1 w km 9+382 wraz z najazdami w zakresie km 0+000 do km 0+421 DP2709W
  • Wiaduktu WD-2 w km 14+232 wraz z najazdami w zakresie km 0+200 do km 0+600 DP2710W