02-05-2018 - prace geodezyjne

Trwają prace geodezyjne. Odbywa się tyczenie i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej, jak też tyczenie hektometrów oraz wycinek.